General Data Protection Regulation (GDPR)


När Du kontaktar oss medför det att vi behöver behandla Dina personuppgifter för att kunna hjälpa Dig. Vi eftersträvar att skydda Dina uppgifter. Vi förutsätter att Du samtycker till att skicka uppgifter till oss.  
Vi ber Dig att INTE skicka känsliga uppgifter eller fotografier till oss.  Här kan Du läsa  om hur och varför vi behandlar personuppgifter.

Viktig information om denna hemsida

Denna hemsida är skapad som hjälpmedel eftersom vi upplever mycket hög belastning på telefonen och inte hinner svara på alla inkommande samtal i vår småskaliga verksamhet. 
Via sidan kan Du läsa om vanliga frågor och svar och boka besök eller receptförnyelse. 
Användningen av hemsidan är frivillig. Om Du väljer att använda hemsidan för att boka tid, är det viktigt att Du noggrant läser informationen om den typ av kontakt som Du bokar.

 

Öppettider 

Vi bedriver enbart planerad mottagning. Besök till oss ska bokas i förväg via telefon eller denna hemsida. Tidsbokning via e-post, sms, eller spontana besök till mottagningen är inte möjlig.

Vid akuta ärenden som inte kan vänta hänvisar vi till annan vårdgivare eller sjukvårdsrådgivningen 1177

Aktuell information om vår verksamhet

Dr Alimohammadi är inte tillgänglig 30 oktober- 3 november 2023

Mottagningen är stängt under perioden 20 december 2023 - 7 januari 2024.

*****

För närvarande har vi hög belastning.  Om Du inte hittar lediga tider via bokningssidan innebär det att vi tyvärr inte har lediga tider för tillfället.  Eventuella avbokningar ses omgående som lediga tider på bokningssidan.  Du har alltid möjlighet att kontakta annan vårdgivare för brådskande ärenden.

 På grund av patientsäkerhet, integritetsskäl, GDPR samt vår arbetsmiljö är  kommunikation med oss via e-post, sms eller oplanerade besök till mottagningen tyvärr inte möjligt. Vi önskar att Du istället bokar tid för besök, begäran om receptförnyelse eller beställning av labbprover via telefon eller denna hemsida.

Hög belastning på telefonen:  Det är ofta många personer som försöker ringa till oss samtidigt.  Vi är medvetna om att det kan vara mycket svårt att komma fram till oss även på telefontid och beklagar detta, men vi har även andra arbetsuppgifter och begränsad kapacitet. Om Du har fått remiss från Din husläkare och inte har fått någon återkoppling från oss och har frågor om remissen ska Du i första hand kontakta den läkare som har skickat remissen. Vi har tyvärr inte kapacitet att acceptera alla inkommande remisser och nödgas till medicinsk prioritering bland inkomna remisser.  Vår sekreterare som hjälper till med att svara i telefon får inte svara på medicinska frågor.

Viktig information till remitterande läkare:  Vårt uppdrag är att bedriva småskalig verksamhet och vi har begränsad kapacitet. Vi har inte möjlighet att utöka vår kapacitet, Vi får dagligen fler remisser än vad vi har möjlighet att handlägga inom ramen för två läkartjänster. Med hänsyn till patientsäkerhet vill vi att läkare som önskar remittera sina patienter till oss först ringer oss och diskuterar frågeställningen för att säkerställa att vi har förutsättningar och resurser att kunna hjälpa till med den aktuella frågeställningen inom rimlig tid. I annat fall finns det risk att patienten väntar på besök som vi inte kan erbjuda, vilket innebär onödig fördröjning för patienten och risk för patientsäkerhet.  Tidsbokning till oss kan enbart ske per telefon eller hemsidan och inte via spontana besök eller e-post eller sms. 

Vanliga frågor och svar

Frågor om remisser, tidsbokning och väntetider

* Min husläkare har idag skickat en remiss till er, när kommer nikalla mig?

- Vi är två enskilda specialistläkare med uppdrag att bedriva småskalig sjukvård. Vi får dagligen många remisser från olika vårdcentraler. I många fall känner remitterande läkare inte till våra förutsättningar.  Det kan ta upp till en vecka innan Din husläkares remiss kommer fram till oss. Detta eftersom de flesta husläkare dikterar remisserna och när dessa är utskrivna av sekreterare vid vårdcentraler så postas remissen med vanligt post. Samtliga inkommande remisser genomgår vanligen medicinsk prioritering av oss inom 3 dagar från ankomst. Remisser som inte kan accepteras skickas snarast tillbaka till inremitterande läkare och vi sparar inte uppgifter om remisser som vi inte kan handlägga. Inremitterande läkare ansvarar för att informera patienten .  Patienter som ska på besök till oss informeras av oss. Om Du har fått en remiss från Din husläkare/nätläkare och inte har fått någon återkoppling från oss ska Du kontakta den läkare som har skickat remissen.

*Jag har fått remiss till er men ni har inte accepterat remissen.  Kan jag boka en tid själv utan remiss?

- Vi eftersträvar att hjälpa så många patienter som möjligt efter vår förmåga.  Syftet med  en remiss är att vi ska kunna bedöma vårbehovet utifrån informationen i remissen och även ta ställning till om vi har rätt förutsättningar för att handlägga frågeställningen på ett patientsäkert sätt.  Om vi har avvisat en remiss efter medicinsk prioritering beror det på att vi bedömt att vi saknar förutsättningar för att handlägga frågeställningen. I sådant fall är det inte heller lämpligt att boka tid utan remiss.

* Är byggnaden handikappvänlig?

- Ja, det finns hiss från markplan om Du tar Dig in till huset via en grind som finns till vänster om den ordinarie entrén.  Vi arbetar vanligen utan kringpersonal och har fulla mottagningar. Om Du har särskilda hjälpbehov ber vi Dig att meddela oss i förväg så att vi kan planera och avsätta tid för att kunna hjälpa Dig.

 Fråga om hudsjukdomar och vaccinationer mot COVID19

Fråga: Jag har psoriasis/eksem och behandlas med systembehandling (t.ex. Enbrel, Humira eller metotrexat). Kan du skriva ett intyg på att jag tillhör prioriterad grupp?  Kan jag vaccinera mig trots behandlingen? Kan jag vaccinera mig hos er? Rekommenderar ni att jag vaccinerar mig? Blir jag immun efter vaccinering?

Svar 2020-12-28: Personer med psoriasis, eksem och andra hudsjukdomar kan vaccinera sig mot COVID-19. De vacciner som närmaste tiden blir tillgängliga är inte levande vaccin och innehåller inte funktionell virus.  Därför finns det ingen risk för att dessa vacciner leder till infektion hos personer som medicinerar med immundämpande läkemedel.  Eftersom hudsjukdomar och deras behandling  i sig inte  utgör en risk för utveckling av svår COVID-19 är personer med dessa sjukdomar inte en prioriterad grupp.  Däremot kan dessa personer förstås vara i en riskgrupp pga andra sjukdomar eller tillstånd,  för detaljer kring detta och rekommendationer se Folkhälsomyndighetens hemsida (länk).  Vi har inte möjlighet att erbjuda vaccinationer hos oss.  

Frågor om labb och provsvar

*Var lämnar jag blodprover?

- Vi har avtal med SYNLAB för blodanalyser. SYNLAB Medilab i Uppsala finns på Läkarhuset, Kungsgatan 43.  SYNLAB har också andra labboratorier i Stockholm. Närmare detaljer om detta samt information om öppettider hittar Du här

* Jag var på labbet idag men det fanns ingen beställning för blodprover

- Labbets system makulerar automatiskt beställningar för blodprover 3 månader efter att beställningen har skickats. När Du besöker labbet och beställning saknas försöker de ringa till oss och ofta lyckas vi lösa detta. Ibland är vi inte anträffbara och då behöver Du gå tillbaka till labbet en annan dag. För att undvika att besöka labbet utan att beställning finns, kan Du kontakta oss några dag innan Din planerade besök för provtagning så skickar vi en ny beställning. Du kan med fördel begära beställning av labbprover via denna hemsida. 

* När ska jag lämna blodprover

- Resultat av labbprover är viktiga för planering av Din fortsatta behandling och vi önskar därför att Dina provsvar är färdiga innan läkarbesöket hos oss.  Räkna med att det kan ta tre dagar från provtagning innan vi har Dina provsvar.

* Jag har lämnat hudprov (biopsi eller borttagen hudförändring). Hur lång tid tar det innan svaret kommer?

- Till skillnad från vanliga blodprover tar det längre tid innan borttagna hudförändringar kan analyseras mikroskopiskt. Handläggningstiden på labbet är för närvarande ca 6 veckor. Beakta också att det kan ta någon vecka innan vi hinner kontakta Dig. Vi har som rutin att alltid meddela provsvar efter biopsering eller borttagning av hudförändringar. Detta gäller även om förändringen är skulle visa sig vara godartad. I första hand ringer vi upp Dig och meddelar svaret. Anledningen till detta är att vi ska kunna få bekräftat att allt har gått bra för Dig efter ingreppet och besvara Dina eventuella frågor. Om Du inte har hört ifrån oss inom två månader efter borttagning eller biopsi av en hudförändring får Du gärna höra av Dig till oss och efterlysa provsvar.

* Jag har lämnat blodprov men hittar inte svaret i 1177. Varför har du inte lagt in det där?

-När Du väljer att söka vård hos oss, söker Du vård hos en privat vårdgivare som inte finns med i 1177 eller Mina vårdkontakter. Dina provsvar och journaler ses därför inte där. Likaså ser inte andra vårdgivare de behandlingar som Du får hos oss. Det är därför viktigt att Du själv i samband med kontakt med andra delar av vården informerar om Ditt hälsotillstånd och Dina läkemedel.

Frågor om tillgänglighet, listning etc.

* Varför är det så svårt att komma i kontakt med er?

-  Vi är endast två enskilda läkare som arbetar på mottagningen och har uppdrag att bedriva småskalig sjukvård. När Du väljer att söka vård hos oss söker Du vård hos en enskild läkare. Det är många som ringer till oss på telefontiden. Vi gör vårt bästa för att vara tillgängliga för våra patienter med kroniska sjukdomar och efter förmåga, även för nya patienter. Vi är enligt lag skyldiga att planera vår verksamhet och arbeta på ett patientsäkert sätt och kan inte åta oss uppdrag som överstiger vår kapacitet. Inkomna förfrågningar överstiger tidvis vår kapacitet. Om Du försöker ringa oss på telefontid och inte kommer fram, beror det på att vi är upptagna i annat samtal eller ärende. Vi beklagar detta och ber Dig försöka återkomma vid senare tillfälle. Av samma anledning är vi tacksamma att Du som ringer till oss, har Ditt önskemål och frågeställning klar, och Din kalender tillgänglig så att vi hinner hjälpa fler personer under avsatt telefontid. Vid akut sjukdom som inte kan vänta bör Du kontakta annan vårdgivare eller rådgöra med sjukvårdsrådgivningen på 1177. Du har alltid rätt att söka vård hos andra vårdgivare.

* Varför har ni så korta telefontider? Kan ni inte bara öka telefontiden?

-  Vi är endast två enskilda läkare som arbetar på mottagningen och har uppdrag att bedriva småskalig sjukvård. När Du väljer att söka vård hos oss söker Du vård hos en enskild läkare.  Det är ca 150 inkommande telefonsamtal till oss dagligen, utöver detta inkommer 50-tal remisser från olika husläkare. Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att träffa patienter. Telefontiden är planerad i relation till den kapacitet som vi har för att träffa patienter på mottagningen.  Inkomna förfrågningar överstiger tidvis vår kapacitet. Om Du försöker ringa oss på telefontid och inte kommer fram, beror det på att vi är upptagna i annat samtal eller ärende. Vi beklagar detta och ber Dig försöka återkomma vid senare tillfälle. Vid akut sjukdom som inte kan vänta bör Du rådgöra med sjukvårdsrådgivningen på 1177. Du har också alltid rätt att söka vård hos andra vårdgivare.

* Jag har gått hos er tidigare, varför har ni inte kallat mig för ny kontroll?

-  Vår rutin sedan 2016 är att patienten själv ska höra av sig till oss vid behov. I de fall som vi anser att Du har sjukdom som kräver regelbunden uppföljning (tex malignt melanom eller pågående behandling med cellgifter) av oss eller annan vårdgivare kommer Du att få tydlig information av oss. Det är alltid Du som patient som avgör när Du ska kontakta oss eller annan vårdgivare. Vi hjälper Dig efter förmåga.

* Kan jag lista mig hos er?

- Det är tyvärr inte möjligt att lista sig hos oss. Vi arbetar med specialistsjukvård och är att betrakta som konsultläkare som ska hjälpa Dig med tillfälliga frågeställningar som kräver spetskompetens som inte har funnits på Din vårdcentral. I de fall där vi bedömer att Du har sjukdomar som behöver uppföljning och inte kan hanteras inom primärvården kommer vi att informera Dig.  Du är då välkommen att höra av Dig och vi hjälper Dig efter vår förmåga.

Medicinska frågor och frågor om läkemedel


* Jag har slut på mina läkemedel och behöver omgående recept på Metotrexat/Neotigason/Isotretionin/Hyrimoz/Humira/Enbrel/Cosentyx, kan du ordna det under dagen?

- Läkemedel som uppräknas ovan är exempel så kallade systembehandlingar med potentiell risk för allvarliga biverkningar. Innan receptförnyelse kan ske behöver Du har lämnat kontrollprover enligt schema. Om Du använder ovanstående läkemedel vill vi också träffa Dig regelbundet innan vi kan förnya Ditt recept. Om Du använder något av läkemedlen Metotrexat, Humira, Hyromoz, Benpali, Enbrel, Cosentyx, Taltz är det den vanliga rutinen att vi önskar att Du lämna kontrollprover var tredje månad samt och att Du kommer på klinisk uppföljning 2 gånger per år. Anledningen till detta är att vi värnar om Din säkerhet och att vi eftersträvar att följa läkemedelsverkets anvisningar och rekommendationer. Observera att Du inte kan gå oanmäld till labbet utan måste kontakta oss några dagar innan Ditt planerade besök så att vi kan skicka beställning för blodprover till labbet. För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning i samband med Dina besök är det viktigt att Dina provsvar är klara innan Du kommer till läkarbesöket.  Om Du inte har möjlighet att följa våra säkerhetsrutiner kan vi tyvärr inte ansvara för fortsatt förskrivning av dessa läkemedel.

* Jag har tidigare, av dr X, alltid fått recept för minst ett år i taget. Varför kan jag inte få det nu?

- Arbete med patientsäkerhet och läkemedelssäkerhet pågår kontinuerligt och innebär förändringar i rutiner. Vi följer aktuella rekommendationer och anvisningar från aktuella myndigheter vid förskrivning av läkemedel. Därför kan våra rutiner förändras med tiden. För att vi ska kunna ta medicinsk ansvar för Din behandling behöver Du följa de aktuella rutiner som vi har.

* Fråga per e-post:  Jag använder läkemedlet x som du har sagt jag ska använda. Nu har jag huvudvärk och känner mig trött. Kan detta bero på läkemedlet eller är det något annat?

- Vi har tyvärr inte möjlighet att ge medicinska råd per e-post. Symtom som huvudvärk och trötthet i detta fall kan vara läkemedelsbiverkan men kan också bero på många andra faktorer. Det är omöjligt att spekulera om detta i en e-postkorrespondens, utan att riskera patientsäkerheten. Om Du har fått ett läkemedel av oss eller annan vårdgivare och misstänker att Du har drabbats av en allvarlig biverkan bör Du omgående avsluta behandlingen. Något annat råd kan vi inte ge utan möjlighet till undersökning och kompletterande information och vid skriftlig korrespondens. Om Du önskar diskutera vidare kan vi boka ett formellt besök och undersökning.  Av hänsyn till Din säkerhet kan vi inte erbjuda specifika medicinska råd per e-post.

* Jag har använt läkemedlet Aldara/ Zyclara med den aktiva substansen Imiquimod. Nu har jag fått kraftig sårbildning och känner mig illamående och sjuk. Vad ska jag göra?

-Ovanstående läkemedel är immunstimulerande och det är förväntad att vissa patienter får en inflammatorisk reaktion på platser som läkemedlet har applicerats. Om Du upplever besvär ska Du sluta använda läkemedlet. Den inflammatoriska reaktionen brukar vanligen avta efter 3-4 dagars uppehåll med behandlingen. Du behöver inte vara orolig för behandlingsresultatet- sannolikt räcker den behandling som Du har haft mot Dina solskador. Om Du har svåra besvär vill vi naturligtvis träffa Dig.

* Fråga per e-post: Vi träffades för ca 6 månader sedan och jag fick recept på krämen x av dig. Förra veckan hämtade jag ut krämen och har provat den några dagar men den är verkningslös. Vad ska jag prova istället?

- Biologiska tillstånd inkluderande hudsjukdomar kan förändras över tiden. Våra rekommendationer och behandlingsförslag gäller för det aktuella tillfället och baseras på den sjukdomsbild som vi kan se vid undersökningstillfället.  Det är omöjligt att ge professionella råd några månader efter att vi har undersökt Dig. Om Du önskar aktuell medicinsk bedömning bör Du boka tid för ett formellt besök.

* Jag har varit hos en annan läkare, man såg inte att jag stod på läkemedlet X via dig och har skrivit ut ett annat läkemedel som enligt apoteket kan interagera med de läkemedel som jag har fått av er.

-När Du väljer att söka vård hos oss, söker Du vård hos en privat vårdgivare som inte använder journalsystemet Cosmic. Samma situation gäller som Du söker vård hos andra privata vårdgivare och tex hudläkare i Stockholm. Dina provsvar och journaler ses därför inte i Cosmic. Det innebär därför att andra vårdgivare INTE ser de behandlingar som Du får hos oss. Det är mycket därför viktigt att Du själv, i samband med kontakt med andra vårdgivare, informerar om Ditt hälsotillstånd och Dina läkemedel.

* Jag vill ha läkemedlet Isotretionin men vill inte använda p-piller eftersom det inte finns något skäl till det. Jag vill att Du skriver ut det i alla fall eftersom dr X har hjälpt mig med det tidigare

-Enligt anvisningar från läkemedelsverket som är den myndighet som reglerar förskrivning av läkemedel, är vi skyldiga att säkerställa att kvinnor i fertil ålder ALLTID har någon form av preventivmedel minst en månad innan behandling med Isotretionin startas. Detta är av hänsyn till patientsäkerheten och vi måste följa gällande regelverk.

* Jag vill boka tid för att ta bort en hudförändring.

- Vi har enbart möjlighet att åtgärda medicinsk relevanta hudförändringar, dvs olika typer av hudcancer. Om Du är orolig för någon hudförändring kan vi naturligtvis undersöka den, men vi tar enbart bort förändringar av medicinska skäl.  Vid mottagningen finns ibland legitimerade läkare som arbetar självständigt och oberoende av vår ordinarie verksamhet. Dessa läkare kan hjälpa Dig med eventuell åtgärd av godartade förändringar.  Du bokar tid till dessa läkare genom att välja besökstyp leg.läkare.  Observera att besöket inte finansieras av den offentliga sjukvården och att Du betalar besökskostnaden själv.

Användning av E-post, SMS för kommunikation med oss

* Fråga per e-post:  Jag använder läkemedlet x som du har sagt jag ska använda. Nu har jag huvudvärk och känner mig trött. Kan detta bero på läkemedlet eller är det något annat?

- Vi har tyvärr inte möjlighet att ge medicinska råd per e-post. Symtom som huvudvärk och trötthet i detta fall kan vara läkemedelsbiverkan men kan också bero på många andra faktorer. Det är omöjligt att spekulera om detta i en e-postkorrespondens, utan att riskera patientsäkerheten. Om Du har fått ett läkemedel av oss eller annan vårdgivare och misstänker att Du har drabbats av en allvarlig biverkan bör Du omgående avsluta behandlingen. Något annat råd kan vi inte ge utan möjlighet till undersökning och kompletterande information och vid skriftlig korrespondens. Om Du önskar diskutera vidare kan vi boka ett formellt besök och undersökning.  Av hänsyn till Din säkerhet kan vi inte erbjuda specifika medicinska råd per e-post. E-post kan enbart används för korta administrativa frågor. Om Du ser att vi inte kan erbjuda tider inom rimlig tid kan Du försöka kontakta annan vårdgivare.

* Fråga per e-post: Vi träffades för ca 6 månader sedan och jag fick recept på krämen x av dig. Förra veckan hämtade jag ut krämen och har provat den några dagar men den är verkningslös. Vad ska jag prova istället?

- Biologiska tillstånd inkluderande hudsjukdomar kan förändras över tiden. Våra rekommendationer och behandlingsförslag gäller för det aktuella tillfället och baseras på den sjukdomsbild som vi kan se vid undersökningstillfället.  Det är omöjligt att ge professionella råd några månader efter att vi har undersökt Dig. Om Du önskar aktuell medicinsk bedömning bör Du boka tid för ett formellt besök. E-post kan enbart används för korta administrativa frågor.

* Fråga per SMS: Vi träffades för 2 år sedan. Jag skickar nu en bild på en helt annan förändring som jag har. Vad tycker du och hur ska vi behandla detta?

- Av hänsyn till Din säkerhet kan vi inte utföra medicinska bedömningar och ge förslag på behandling utan möjlighet till adekvat klinisk undersökning. Vi har inte möjlighet att bevaka inkommande SMS och kan inte kommunicera via SMS.  Vi rekommenderar att Du bokar sedvanligt besök för medicinska frågor.

* Jag har svårt att komma till besöket. Kan vi lösa mötet genom videobesök?

- För Din säkerhet och rekommenderar vi fysiska besök.  System för patientsäkert videomöte finns, i särskilda fall kan vi lösa vissa frågor genom digitala besök. Digitala besök hos oss finansieras inte av skattemedel och Du behöver bekosta hela besöksavgiften om 500kr själv.  Frikort gäller inte.

* Jag har skickat flera sms till dig men inte fått något svar

- Vi kan tyvärr inte kommunicera med sms. Vi önskar att rådgivning, behandling och diskussion hos oss sker vid vanliga besök.

Frågor som uppkommer i samband med besök


* Fråga i samband med läkarbesök som har bokats och planerats för en specifik frågeställning, tex operation av en cancermisstänkt förändring: nu när jag är här kan jag passa på och fråga om några andra saker bla min handeksem, klåda i hårbotten och en vårta under foten, kan du också hjälpa mig med recept på min blodförtunnande medicin som har tagit slut, jag får inte tag på min husläkare?

- Vi vill gärna vara tillmötesgående och hjälpa våra patienter med deras funderingar och oro. Våra patienter bör dock hänsyn till att vi måste journalföra de bedömningar som görs i samband med besöket, samt hur vi har resonerat oss fram till dessa bedömningar. Om Du vid besöket blandar ihop flera olika frågeställningar leder det till ökad risk för missförstånd, att något med huvudfrågeställningen missas eller glöms. Det leder också till försenade mottagningar, vilket i sin tur kan leda till risker för andra patienter. Av hänsyn till Din egen och andra patienters säkerhet, vill vi att samtliga konsultationer hos oss har EN fokuserad frågeställning.

* Jag förstår att du bedömer att hudförändringen är godartad men jag vill ändå ta bort den. Kan inte du göra det?

- Inom ramen för offentlig sjukvård har vi enbart möjlighet att åtgärda medicinskt relevanta hudförändringar, dvs olika typer av hudcancer.  Medicinska åtgärder är prioriterade hos oss och vi har begränsad med tid.  I mån av tid kan vi hjälpa med borttagning av missprydande hudförändringar men du får själv bekosta ingreppet och eventuella analyser.Översätt den här sidan

BESÖKSADRESS

Endast för avtalade besök
Tidsbokning ska ske per telefon eller via denna hemsida men INTE genom spontana besök.

Västra Ågatan 16, 1/2 trappa,
Korridor 3
Första dörren till vänster
753 09  Uppsala


TELEFON 073-3225703
Vi kommunicerar inte med SMS.

Telefontid
Måndag-Onsdag 09:00-09:30

Det är många som ringer till oss och det kan vara svårt att komma fram. Vi gör vårt bästa för att besvara så många samtal som vi hinner med under den avsatta telefontiden. Om Du inte kommer fram under telefontid kan det bero på att vi är upptagna i annat samtal eller ärende. 


 
 

© Copyright